UUTTA! Agrineuvoksen Syyspäivitys 2020

Syyspäivitys tuo mukanaan uudet laskurit niin Luomulle kuin Lisätoimenpiteitä varten. Luomulaskuri kertoo, täyttyykö tilan myyntikasvivelvoite. Lisätoimenpidelaskuri näyttää tukihakemuksella ilmoitettujen ympäristösitoumuksen lisätoimenpiteiden pinta-alat. Tuloste näyttää lohkoittain valitut toimenpiteet.

Tapahtumaryhmän tapahtumiin voi myös jatkossa lisätä tapahtumakerran, joka auttaa työn osoittamisessa esimerkiksi urakoitsijalle.

Samalla päivitimme myös lannoitteet, maanparannusaineet, kasvinsuojeluaineet ja lajikkeet ajantasalle.

Uutta!

  • Luomulaskuri kertoo Luomutiloille mm. myyntikasvi velvoitteet täyttymisestä.
  •  Lisätoimenpide (Ymp) -laskuri näet pinta-alat lisätoimenpiteittäin.
  • Viljavuusnäytteet indikoivat, jos näytteelle laitettu peruslohko puuttuu yrityksestä.
  •  Tapahtumaryhmän tapahtumille voi lisätä tapahtumakerran. Esimerkiksi säilörehunurmella
    on monta niitto-, karhotus- ja paalaustapahtumaa. Nyt niille voi määritellä tapahtumakerran. Tämä auttaa työn osoittamisessa esim. urakoitsijoita.
  • AgriSmart käyttäjät voivat noutaa Vipu -palelun kautta lohkoille pelkät geometriat. Nouto kertoo mitkä lohkot sai geometrian.
  • Lannoitteet, maanparannusaineet, kasvinsuojeluaineet ja lajikkeet päivitetty ajantasalle.

Lisäksi päivitys 2020.13 pitää sisällään korjauksia sekä tarvikepäivityksiä.