Uutta! Taloushallinnon ohjelman uusi versio 2024.11 julkaistu

Tässä on kerrottu pääkohdat päivityksestä (versio 2024.11.). Tarkemmin päivityksestä on kerrottu ohjelman lue minut-tiedotteessa, josta löydät myös aiemman päivityksen uudet ominaisuudet ja muutokset. *ylävalikko: ohje -> lue minut -tiedote.

Ohjelman päivittäminen

 • SaaS-versio päivittyy aina automaattisesti uusimpaan versioon.
 • Työpöytäversion käyttäjä: Suosittelemme, että ohjelma päivitettäisiin aina mahdollisimman pian uusimpaan versioon julkaisun jälkeen.

Hyödynnä myös ohjelman ohjesivustoa, josta löydät ohjelman ohjeiden lisäksi esimerkiksi kirjausohjeita. https://support.suonentieto.fi/taloushallinto/ Tietyn ikkunan täsmäohje avautuu F1-näppäimellä.


UUTTA:

 • Verolomakkeet 2024: 6B, 7M, 7A, 62, EVPH

 • Uudet liitelomakkeet ohjelmassa: 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista ja 18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä.

 • Useamman ostolaskun kirjauspäivän muuttaminen

 • Hyvityslaskulle liitteen lisääminen

 • Apixin kirjautumistiedot eivät enää tallennu siirtotiedostoon, kun se luodaan uudella ohjelmaversiolla.

 • Sähköiseltä ostolaskulta varastoon kirjaus

 • Liikennevaloihin käsin kuittaus myös alv-ilmoitukselle ja erillisilmoitukselle

 • Maatalouden tilikartalle lainatilin päätilit, ei kirjauksia toiminto, alatileillä kirjaukset

 • Päivätapahtumien määrän desimaalit
  Määrä-kentän desimaalit –asetus
  Päivätapahtumat -> asetukset määritys

 • Uusi pankki: Alisa Pankki (BIC-tunnus EVSEFIHH )

 • Tositteet Excel-noutoon mukaan lainat

 • Finvoice Ostolaskun numeron lukitseminen

 • Päivitetty 31.3.2024 päättyneet ja 1.4.2024 voimaan tulleet uudet työehtosopimukset.

 • SaaS – Talgraf-analyysitietojen muodostaminen

 • SaaS – Oman pääoman erien käsittely Tilinpäätösasiakirjoissa

Korjauksia ja muutoksia:

 • Verolaskenta: TP2Y: Osakkaan osuuden laskentaa
 • Apix-nouto ja yrityksen voimassaolo (Ei noutoja jos yritys ei voimassa)
 • Korjaus: Palkkavuoden vaihto tyhjensi palkkalajin Oletuskustannuspaikkatiedon
 • Tiliotteen sisäänluku vanhalle tilikaudelle jota ei ole olemassa

SaaS-Palvelun uudet ominaisuudet – ver 2024.11

Tilinpäätösasiakirjat
Oman pääoman muutokset -liitetiedon käsittelyyn on tehty uudistus. Voit nyt vakiomäärittelyn asemesta käyttää yrityskohtaista omaa määrittelyä. Tutustu uuteen käyttötapaan ohjeen kohdassa Oman pääoman muutokset: https://support.suonentieto.fi/saas-pilvipalvelu/tilinpaatosasiakirjat-saas-kirjanpidossa/tilin-paatosasiakirjat-liitetiedot/

Talgraf-analyysitietojen muodostaminen
Kirjanpito-moduulin Toiminnot-valikkoon on lisätty toiminto, jolla voit muodostaa kirjanpitoaineistosta csv-tiedoston lähetettäväksi Talgraf-palveluun.