Tulorekisteri ja Suonentiedon palkanlaskenta

Mikä on Tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Vuodesta 2019 lähtien palkat tulee ilmoittaa maksukohtaisesti viiden päivän sisällä tulorekisteriin.  Tietojen ilmoittaminen on mahdollista rajapinnan kautta, tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa lataamalla tiedot tiedostona tai syöttämällä tiedot verkkolomakkeella. Tulorekisteriin tehtävät palkkatietoilmoitukset korvaavat nykyiset vuosi-ilmoitukset verottajalle, työeläkelaitokselle ja tapaturmavakuutusyhtiölle.  Kuukausittainen valvontailmoitus muuttuu erillisilmoitukseksi, jossa ilmoitetaan vain sairausvakuutusmaksun yhteismäärä tai Ei palkanmaksua-tieto.
Tulorekisteriin voit tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä:
https://www.vero.fi/tulorekisteri
Tulorekisteri-videot

Suonentiedon Maatalousneuvos ja Balanssi palkanlaskenta tulorekisteriaikaan

Suonentiedon palkanlaskennalla ilmoittaminen on helppoa ja vaivatonta, käyttämällä tulorekisteritoimintoa.  Tulorekisteritoiminto on toteutettu siten, että palkanlaskennasta on suora yhteys tulorekisterin järjestelmään rajapinnan kautta. Maatalousneuvos ja Balanssi palkanlaskenta muodostaa palkkatietoilmoituksen tulorekisterin tarkemmalla  ilmoitustapa 2:lla. Palkanlaskennan palkkalajit liitetään tulorekisterin tulolajeihin automaattisesti. Ohjelma muodostaa palkkatietoilmoituksen palkalle liitetystä työntekijän tiedoista ja kirjatuista palkkariveistä. Tulorekisterin palkkatietoilmoittamiseen liittyvä tulorekisteritoiminto julkaistaan palkanlaskennan Plus-versioissa ennen vuoden vaihdetta. Huoltosopimus-asiakkaat, joilla on Maatalousneuvos tai Balanssi  palkanlaskenta Plus-versio , saavat ominaisuuden käyttöön ilman eri veloitusta.

Suoran yhteyden hyödyt

Suoraa yhteyttä käyttämällä asioit helposti verohallinnon palvelussa ja näet palkkailmoituksen tilatiedon palkkatapahtumalla. Näin mahdolliset virheet huomataan heti ja voidaan suorittaa tarvittavat korjaukset ilmoitukseen.  Maatalousneuvos ja Balanssi lähettää ilmoituksen suoraan ohjelmasta joko palkkoja maksettaessa tai valitsemalla palkat erikseen lähetettäväksi. Suoraa yhteyttä käytettäessä ei tarvitse tehdä tunnistautumista tulorekisteri- palveluun, eikä tarvitse lähettää erillisiä tiedostoja.  Ohjelmaan toteutettu suora yhteys minimoi unohtamisen riskin ja näin vältetään  myöhästyneistä ilmoituksista aiheutuvat sanktiot. Tilitoimisto voi lähettää kaikkien asiakkaidensa palkkatietoilmoitukset palkanlaskennan tulorekisteritoiminnolla. Tilitoimiston työprosessi tehostuu, työaikaa säästyy ja laatu paranee. Palkkatietoilmoituksen ilmoitustapa 2 sisältää palkan tiedot tarkalla tasolla, jolloin Kelalle, työeläkelaitokselle, tapaturmavakuutuslaitokselle tai verottajalle ei tarvitse laatia lisäselvityksiä palkanmaksuista.

Tiedotamme  syksyn aikana tulorekisterin käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä tarkemmin asiakkaitamme. Tukisivultamme https://support.suonentieto.fi/taloushallinto löydät ajankohtaiset ohjeet.