Turvaamme palvelumme koronaviruksesta huolimatta

Poikkeustilanne tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin jollakin tasolla ja etenkin siitä voi koitua haittaa yritystoiminnalle.

Olemme tehneet tarvittavia valmisteluja turvataksemme palvelumme saatavuuden, jotta työskentelynne olisi vaivatonta.

Koronaviruksen johdosta olemme siirtyneet pääosin etätöihin. Meillä on ollut mahdollisuus tehdä etätöitä jo aiemmin ja näin ollen järjestely oli mahdollista toteuttaa nopeasti.

Järjestelystä/tilanteesta ei arvioida aiheutuvan asiakkaillemme haittaa Suonentiedon palvelujen suhteen.

Tukipalvelumme ja myynti palvelee normaalisti. Myös uusien ominaisuuksien kehittäminen jatkuu normaalisti.

Mikäli henkilöstöämme sairastuisi enemmän saman aikaisesti, priorisoimmme henkilöstöä palvelutason säilyttämiseen.

Pidämme teidät ajantasalla mahdollisista muutoksista palvelutasossa.

Ystävällisin terveisin
Suonentiedon henkilökunta