Oma taloustieto hallinnassa - Maatalousneuvos

Kokeile

Kokeile Maatalousneuvosta täysin veloituksetta.

Kokeile veloituksetta!

Pyydä tarjous

Oikean kokonaisuuden kartoittamisessa sinua auttaa Suonentiedon myynti.

Pyydä tarjous

Maatalousneuvosta voi käyttää monenlaisessa ympäristössä – omassa tietokoneessa, lähiverkossa tai Suonentiedon SaaS-palvelussa.

Kirjanpito, ostolaskut, laskutus, pankkiyhteys ja palkanlaskenta

Maatalousneuvos - Maatalouden sähköinen taloushallinto joka tarkoittaa, että paperisten laskujen ja kuittien sijaan kaikki liiketapahtumat kulkevat järjestelmien välillä ja tallennetaan digitaalisessa muodossa. SaaS-palvelussa voit käyttää omaa taloustietoasi missä päin maailmaa tahansa ja milloin tahansa.

Järjestelmät juttelevat ja välittävät keskenään suoraan liiketapahtumatietoja ilman erillisiä tiedonsiirto-ohjelmia tai palveluita. Sähköisen taloushallinnon järjestelmä mahdollistaa sekä tilitoimiston että yrityksen töiden jakamisen, eli yhteiskäytön. Tämä säästää aikaa ja rahaa.

Kun myynti- ja kululaskut kulkevat sähköisesti, eivät tositteet huku eikä kirjauksia tarvitse tehdä näin moneen kertaan. Voit käsitellä, noutaa ja lähettää kaikki ostolaskut, kuitit, tiliotteet ja myyntilaskut ilman paperille tulostamista tai mapittamista. Kaikki materiaali tallentuu automaattisesti pdf- tai kuvamuodossa myöhempää käyttöä varten.

Maa- ja metsätalouden erityispiirteet on huomioitu Maatalousneuvoksessa kattavasti. Ohjelmalla voidaan laatia kirjanpito, tilinpäätös ja verotuksen vaatimat selvitykset ja raportit. Veroilmoitukset voidaan tulostaa tai lähettää sähköisessä muodossa verottajalle.

Tilikartat: Tilikartassa on tilit taseelle ja tuloslaskelmalle, kaikille maatalouden tuotantomuodoille, liitännäiselinkeinoille, metsätaloudelle sekä yksityistaloudelle.  Maatalousneuvoksella voi tehdä myös muiden kuin maatalousyritysten liikekirjanpidot ja verolomakkeet erilaisille yritysmuodoille.

Ohjelmiston moduuleita ovat ostoreskontra, laskutus ja myyntireskontra sekä palkanlaskenta. Lisäominaisuuksia: maatalouskirjanpito Plus, ammatinharjoittajan kirjanpito, liikekirjanpito, laskutus, ostoreskontra ja palkanlaskenta.

Maatalousneuvos Plus: Sisältää laajemmat ominaisuudet kannattavuuden seurantaan: kustannuspaikat, tuloslaskelmat, taseet, kohdekohtaisen poistolaskennan, maatalousosakeyhtiön liikekirjanpito, maataloustulolähteen liiteverolomake sekä maatalousosakeyhtiöllä mahdollisuus käyttää murrettua tilikautta. 

Image
Sähköinen taloushallinto kaikki liiketapahtumat kulkevat järjestelmien välillä ja tallennetaan digitaalisessa muodossa.

Myyntilaskut voit lähettää asiakkaasi sähköpostiin tai sanomanvälityspalveluun välitettäväksi napin painalluksella.


Ostolaskut suoraan ohjelmaan verkkolaskuoperaattorin (Apix) välittämänä.


SaaS-pilvipalvelu Maatalousneuvos on saatavilla myös Saas-pilvipalveluna.  


Ostolaskun maksaminen useassa osassa mahdollista. Laskun maksaminen useassa erässä mahdollista Kassaperusteinen yhdenkertaisella ja kahdenkertainen -kirjaustavoilla. 


Sisäinen pankkiyhteys  tehostaa maksuliikenteen hallintaa sillä ostolaskut ja palkat voit lähettää maksuun suoraan ohjelmasta.

Katso lisää sisäisestä pankkiyhteydestä

KoneAgria Messutarjous 12.-14.10.2023

- 20% alennus
Maatalousneuvos-ohjelman hankintahinnasta tai SaaS-palvelun ensimmäisen tilausjakson vuosimaksusta. Tarjous koskee 12.-14.10.2023 Koneagria messujen aikana tehtyjen tarjousten pohjalta tehtyjä tai suoria solmittuja sopimuksia.

Ostolaskujen hallinta sähköisillä verkkolaskuilla ja maksatus sisäisellä pankkiyhteydellä

Maatalousneuvoksen nykyaikaisessa ratkaisussa toimittajasi ostolaskut saapuvat suoraan automaattisesti ostoreskontraan. Sinun ei tarvitse tallentaa laskun summia, päivämääriä, eikä vastaanottajan tilinumeroita tai viitteitä, vaan ne löytyvät valmiina sisään tulleesta laskusta.

Sinun tarvitsee vain tarkastaa laskulla olevat tiedot mukana seuraavasta laskun kuvasta ja hyväksyä lasku. Ohjelman sisäinen pankkiyhteys on kätevä. Sen avulla voit lähettää laskut pankkiin maksatukseen ohjelmasta käsin ja varmistua, että veloitus tapahtui tililtä oikein.
Ostoreskontra oppii kirjanpidon tiliöinnin ja kirjaa toimittajan seuraaville laskuille tilit automaattisesti.

Edut sinulle:

 • Kaikki ostolaskut tulevat samasta kanavasta ohjelmaan luotettavasti – olet aina selvillä avointen ja erääntyvien laskujen tilanteesta.

 • Verkkolaskuilla ehkäiset unohtumisesta ja katoamisesta johtuvat maksumuistutukset sekä virheelliset maksatukset, jossa lasku muunnetaan verkkolaskuksi sähköiseen muotoon. Laskulta tulkitaan laskun lähettäjä, laskun nro, viite, eräpäivä, pankkitili ja summa.

 • Laskuja ei tarvitse tallentaa enää ostolaskumappiin, sillä ohjelma arkistoi laskut ja löydät ne helposti ohjelmastasi vuosienkin kuluttua

 • Luotettava ostolaskujen hallinta auttaa suunnittelemaan taloutta ja tehostaa ajan käyttöäsi

 • Kirjanpito pysyy ajan tasalla ja nopeuttaa välitilinpäätöksen tai tilinpäätöksen laatimista

 • Et tarvitse verkkopankkia, vaan voit maksaa laskut suoraan ohjelmasta.

Sanomanvälityspalvelu tehostaa ja automatisoi ostolaskujen käsittelyä

Palvelun avulla saat kaikki ostolaskusi sähköisessä muodossa ostoreskontraan käsiteltäväksi ja arkistoitavaksi kirjanpitoa varten.

Ostolaskun vastaanotto

Ostolaskun vastaanotto
 • Voit ohjata kaikki ostolaskusi, verkko- ja paperilaskut Apix:n palveluun.

 • Paperiostolaskuille on selkeä osoite Apixin skannauspalveluun, jossa lasku muunnetaan verkkolaskuksi sähköiseen muotoon. Laskulta tulkitaan laskun lähettäjä, laskun nro, viite, eräpäivä, pankkitili ja summa. Laskun kuva liitetään verkkolaskuun.

 • Ostoreskontra tuo automaattisesti sähköisinä lähetetyt sekä muunnetut verkkolaskut ohjelmaan ja tiliöi automaattisesti ne kirjanpidon tileille.

Maatalouskirjanpito

Maatalouskirjanpito sisältää tilikartan, josta löytyy kaikki maataloudessa, metsätaloudessa ja yksityistaloudessa tarvittavat tilit.

Maatalousneuvos kirjanpito-ohjelmalla teet maatalouden ja metsätalouden verokirjanpidon arvolisäverolaskelmat sekä veroilmoitukset. Ohjelma sisältää tilikartan, josta löytyy kaikki maataloudessa, metsätaloudessa ja yksityistaloudessa tarvittavat tilit. Tileillä on valmiina ajan tasalla olevat arvonlisäveroprosentit, jolloin arvonlisävero kirjautuu automaattisesti oikein.

Kirjanpito sisältää useita tositteiden syöttämistä helpottavia automatisoituja toimintoja sekä laajat hakuominaisuudet. Veroilmoitukset ja kausiveroilmoitukset voit tulostaa tai muodostaa niistä sähköisen aineiston verottajalle. Verolaskenta auttaa ennakoimaan ja optimoimaan maksettavan veron määrän.

Image

Laskutus

Maatalousneuvos laskutusohjelma on kätevä maatalouden ja yritystoiminnan laskutukseen. Tuoterekisteriin voit syöttää rajattomasti tuotteita ja antaa niille arvonlisäveroprosentit sekä kirjanpidon myyntitilitiedot valmiiksi.

Asiakkaan tiedot tallentuvat asiakasrekisteriin uutta laskua syöttäessä, joten seuraavalla kerralla asiakastiedot on nopeasti poimittavissa laskulle.

Myyntireskontran avulla seuraat saatavia ja teet tarvittaessa maksumuistutukset. Myyntilaskut ja suoritukset tallentuvat kirjanpidon tositteiksi kertakirjauksella.

Laskutus Plus sisältää laajemmat ominaisuudet vaativampiin käyttötilanteisiin. Siihen voidaan liittää sähköinen sanomanvälitys ja pankkiyhteydet joka mahdollistaa verkkolaskut, verkkopalkat ja pankkien Web Services-yhteydet.

Sanomanvälityspalvelu (verkkolaskut)

 • Sanomanvälityspalvelu on sähköinen tapa hoitaa myyntilaskujen lähettäminen.

 • Sanomanvälityspalvelu verkkolaskujen osalta tarkoittaa työn säästöä, vaivattomuutta ja luotettavuutta laskujen perille menemisessä.

 • Voit lähettää laskut asiakkaallesi verkkolaskuna ja laskun pdf-kuva seuraa liitteenä..

 • Jos asiakkaasi ei ota vastaan verkkolaskuja, palvelu tulostaa laskut ja postittaa ne puolestasi...

 • Palvelu on toteutettu Apix verkkolaskuvälittäjän tarjoamalla asiakasliittymällä.

Myyntilaskun lähetys

Myyntilaskun lähetys

Palkanlaskenta

Maatalousneuvos palkanlaskenta on kehitetty yhä lisääntyvään maatilatalouden palkkahallintotarpeeseen. Se on Suomen ensimmäinen laadukas ja tosi edullinen palkkahallinto-ohjelmisto maatiloille, ja se soveltuu myös yrityksien palkanlaskennan tarpeisiin.

Palkansaajan tiedoissa on tarkastukset pakollisten tietojen asettamisesta ennen kuin tiedoista pääsee pois ja edelleen palkanlisäykseen.

Perusversio sisältää ominaisuudet pienimuotoiseen palkanlaskennan tarpeeseen. Plus-versio ja moniyritysversiossa on laajemmat ominaisuudet ja tuki tulorekisterin sähköiselle ilmoitustavalle.


Plus-versioon ja moniyritysversioon on mahdollista ottaa laajennosliittymä Kassone Poimintaan, jolloin marjanviljelyn poimintatiedot saadaan sähköisesti suoraan palkanlaskentaan.

Lue lisää Kassone Poiminnasta tästä.

Maatalousneuvos ja Deltabit työajanseuranta
Maatalousneuvoksen ja Deltabitin integraatiossa työajanseuranta ja palkanlaskenta toimivat saumattomasti yhdessä. Deltabitin työajanseurantajärjestelmä laskee kirjauksista työehtosopimusten mukaiset työtunnit, liukumat, lisät, ylityöt, lomat ja muut poissaolot.

Järjestelmässä onnistuu myös projektituntien laskenta ja lisäksi järjestelmästä löytyy työaikapankki. Deltabitin työaikatiedot saa siirrettyä helposti palkanlaskentaa varten siirtotiedoston avulla. Tällöin työaikakirjaustiedot saadaan myös palkkalaskelmalle valmiiksi.

Deltabitin käyttöönotto edellyttää Maatalousneuvos palkanlaskenta plus-ominaisuutta.

Lisätietoa: Deltabit työajanseurannasta


Maatalousneuvos palkanlaskennan ominaisuudet (pdf)

Jos sinulle jäi jotain epäselväksi tai kysyttävää ota yhteyttä ja myyjämme kartoittaa sinulle sopivan ratkaisun.
Ota yhteys myyntiimme puh. 017 264 2642 tai

Pyydä tarjous